روی جداره هر لاستیک پس از درج سایز لاستیک یک عدد دو و یا سه رقمی به همراه یک حرف لاتین قرار دارد که به آن سرویس کاری لاستیک گفته می شود که عدد مورد نظر بیانگر شاخص فشار لاستیک و حرف لاتین درج شده بیانگر شاخص سرعت لاستیک می باشد. بعنوان مثال برای سایز 205/55R16 92V عبارت 92V بیانگر سرویس کاری لاستیک مورد نظر می باشد که عدد 92 بیانگر شاخص فشار و حرف V بیانگر شاخص سرعت می باشد.

اعلان سرویس کاری هر لاستیک از سال 1991 میلادی برای تمامی لاستیک های تولید شده با سرعت های متفاوت ( بغیر از Z) الزامی می باشد و امروزه روی تمامی لاستیک های تولید شده این عبارت قابل مشاهده می باشد.

 

شاخص فشار که با یک عدد دو و یا سه رقمی روی لاستیک درج می شود بیانگر میزان وزن قابل تحمل توسط لاستیک مورد نظر می باشد. بعنوان مثال در سایز 195/60R15 87S عدد 87 بیانگر این مطلب می باشد که تایر مورد نظر توان تحمل وزن تا 545 کیلوگرم را دارد. عموما شاخص فشار برای خودروهای سواری و خودروهای باری سبک با یک عدد بین 70 تا 110 بیان می شود و هر چه مقدار این عدد بزرگتر باشد نشانگر این امر می باشد که تایر مورد نظر وزن بیشتری را تحمل می کند. (البته ممکن است بعضی از سازندگان از اعداد کمتر از 70 و بیشتر از 110 برای اعلان شاخص فشار استفاده کنند).

جدول زیر مقدار وزن قابل تحمل برای شاخص های فشار متفاوت را نشان می دهد:

شاخص فشار

مقدار وزن (کیلو گرم)

شاخص فشار

مقدار وزن (کیلو گرم)

71

345

91

615

72

355

92

630

73

365

93

650

74

375

94

670

75

387

95

690

76

400

96

710

77

412

97

730

78

425

98

750

79

437

99

775

80

450

100

800

81

462

101

825

82

475

102

850

83

487

103

875

84

500

104

900

85

515

105

925

86

530

106

950

87

545

107

975

88

560

108

1000

89

580

109

1030

90

600

110

1060

 

 تهیه کننده: تهران تایر

ZO2 Comments

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...